Πρωτομαγιά στην οθωμανική Θεσσαλονίκη

Πρωτομαγια στην οθωμανική Θεσσαλονίκη

Η πρώτη Πρωτομαγιά στην οθωμανική αυτοκρατορία και άλλα στοιχεία για το εργατικό κίνημα της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 1909.